U našoj školi "Ivan Milutinović" održan je Okrugli sto u sklopu projekta "Otvoreno o inkluziji".

Projekat „Otvoreno o inkluziji” podržao je Centar za interaktivnu pedagogiju iz Beograda. Iznešeni su rezultati focus grupa roditelja i nastavnika. Marinela Šćepanović, master defektolog i predsednica društva defektologa Vojvodine predstavila je temu - Model unapređivanja inkluzivnosti škole upotrebom indeksa za inkluziju. Udruženje Logopraktika j epredstavila Super svesku – svesku po meri deteta. Suzana Skenderović, roditelj učenika pričala je o inkluziji iz ugla roditelja. Nakon toga Ksenija Liščević, prosvetni savetnik je imala izlaganje na temu Šta i kuda dalje. 

Više pročitajte na subotica.info