- literarna sekcija

- plesno dramska sekcija

- recitatorska sekcija

- ekološka sekcija

- hor

- tamburaška sekcija

- likovna sekcija

- sekcija malih novinara

- sekcija kreativnog izražavanja

- sportske aktivnosti: - fudbal

                                     - rukomet

                                     - odbojka