Svečani prijem prvaka održaće se u četvrtak, 1.septembra, u

- 10:00 časova u centralnoj školi, 

- 9:00 časova u Maloj Bosni