Na XI nagradnom konkursu dece stvaralaca na bunjevačkom jeziku BUNJEVAČKA LIPA RIČ nagrađeni su sledeći učenici naše škole:

Nikolina Prčić 3.a -  III mesto -  u kategoriji proza od I do IV razreda
Martina Stantić 5.e (Mala Bosna) -  I mesto - u kategoriji poezija od V do VIII razreda
Ana Marija Horvatski 5.e (Mala Bosna) -  II mesto - u kategoriji poezija od V do VIII razreda