Na osnovu čalana 34. Zakona o udžbenicima ("Službeni glasnik RS" broj: 27/2018.) Nastavničko veće OŠ "Ivan Milutinović" donosi sledeću

ODLUKU

Izabrani užbenici za prvi i peti razred osnovne škole školske 2018/2019. godine kako sledi u tabeli