Veliki doprinos razvoju reciklaže kod nas daju građani, koji su sve više prisutni u sistemu sakupljanja sekundarnih sirovina. Povodom toga u okviru dečije nedelje organizovan je dan kada učenici mogu doneti sekundarnu sirovinu (plastične flaše, hartiju ...)

IMG 9384IMG 9385