U okviru dečije nedelje, đački parlament je u dogovoru sa nastavnicima organizovao žurku za sedme i osme razrede.