Izašao je novi Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Novi pravilnik donosi određeni broj novina. Najinteresantnija novina je precizno definisanje zaključne ocene, oko koje je bilo puno polemika u sada već starom pravilniku. Nova definicija za zaključnu ocenu je data u sledećem pasusu. 

Zaključna ocena za uspeh iz predmeta ne može da bude manja od:

   • odličan (5), ako je aritmetička sredina svih pojedinačnih ocena najmanje 4,50;
   • vrlo dobar (4), ako je aritmetička sredina svih pojedinačnih ocena od 3,50 do 4,49;
   • dobar (3), ako je aritmetička sredina svih pojedinačnih ocena od 2,50 do 3,49;
   • dovoljan (2), ako je aritmetička sredina svih pojedinačnih ocena od 1,50 do 2,49.

Novi Pravilnik o ocenjivanju učenika u celosti možete preuzeti OVDE.