Božićni koncert će se održati 18.12.2014. godine sa početkom u 17 sati u fiskulturnoj sali.

Božićni vašar će se oržati 22.12.2014. godine sa početkom u 16 sati u fiskulturnoj sali.