Vršnjački tim

-          - Delovao je u početku u okviru projekta ŠKOLA BEZ NASILJA – rešavajući đačke probleme u saradnji sa medijatorima i Đačkim parlamentom.

-          - Od prošle školske godine izdvojio se kao poseban tim sa ciljem preventivnog delovanja među učenicima koji imaju ponašanje koje nije u skladu sa pravilima ponašanja u školi.

-          - VT  - čine učenici 7. i 8.razreda – odabrani na predlog odeljenjske zajednice. Nastavnik saradnik i mentor obuke članova je Ksenija Bošnjak – profesor istorije.

-          - VT – i dalje sarađuje sa medijatorima i Đačkim parlamentom u rešavanju učeničkih problema i problema u životu škole u celini.

-          - VRATA VT su otvorena za sve učenike od 1. do 8. razreda, za sve učitelje i nastavnike, koji se suočavaju sa problemima u školi.

-          - VT – ima svoj plan i program rada, koji uključuje i PREVENTIVNE RADIONICE – iz programa Bukvara tolerancije.

-          - Naš znak (amblem ili grb) je srce – koje simbolizuje ljubav i razumevanje prema svima, u školi i golub koji simbolizuje slobodu da svako ima pravo na različitost, ali da ta različitost ne daje slobodu da tuđu slobodu ugrožavamo.

-         -  VT ima svoj pano sa izloženim planom rada i članovima za ovu školsku godinu.