РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА


 

8.а

 

Име и презиме наставника

Предмет

Време одржавања

Напомена

Понедељак


 
 

0. час

 

Свркота Пејка

Географија

6. час

 

Уторак 

 
 

0. час

 

Ивана Вучинац

Математика

6. час


 

Среда 

Марица Блесић

Хемија

0. час

прва и трећа среда у месецу

Ксенија Бошњак

Историја

0. час

друга и четврта недеља у месецу

Четвртак 

Рада Капор

Биологија

0. час

друга и четврта недеља у месецу

   

7. час

 

Петак 

Милош Вукадин

Српски језик и књижевност

0. час

 

Марија Башић

Физика

7. час

друга и четврта  недеља у месецу

8.б
 

 

Име и презиме наставника

Предмет

Време одржавања

Напомена

Понедељак

 

Марија Камбер

Српски језик и књижевност

0. час

 

Рада Капор

Биологија

7. час

друга и четврта недеља

Уторак 
 

Стипан Стантић

географија

0. час

 
   

6. час

 

Среда 

Марица Блесић

хемија

0. час

прва и трећа среда у месецу

Ксенија Бошнјак

историја

0. час

друга и четврта недеља

Мирела Берић

математика

6. час


 

Четвртак 

 
 

0. час

 
   

7. час

 

Петак 

 
 

0. час

 

Марија Башић

физика

7. час

друга и четврта  недеља у месецу

 

 

8.c

 

Ime i prezime nastavnika

Predmet

Vreme održavanja

Napomena

Ponedeljak


 
 

0. sat

 
   

6. sat

 

Utorak 
 

Jelena Vidaković

Matematika

0. sat

 

Biljana Horvat

Hrvatski

6. sat

 

Sreda 
 

Marica Blesić

kemija

0. sat

prva i treća sreda u mesecu

Ksenija Bošnjak

povijest

0. sat

druga i četvrta nedelja 

Četvrtak 
 

Stipan Stantić

Geografija

0. sat

 

Jasmina Baričević

Biologija

7. sat

prvi i treći četvtak u mjesecu

Petak 

 
 

0. sat

 

Marija Bašić

fizika

7. sat

druga i četvrta nedelja u mesecu

 

8.д

 

Име и презиме наставника

Предмет

Време одржавања

Напомена

Понедељак

Стипан Стантић

Географија

0. час

 
   

7. час

 

Уторак 

 
 

0. час

 
Лепосава Круљ Математика

7. час

 

Среда 

 
 

0. час

 

Весна Спасојевић

Српски језик

6. час

 

Четвртак 

Марица Блесић

хемија

0. час

прва и трећа недеља

Марија Башић

физика

7. час

друга и четврта  недеља у месецу

Петак 

Јелена Седлак

биологија

0. час

онлајн

   

6. час

 

 

8.е

 

Ime i prezime nastavnika

Predmet

Vreme održavanja

Napomena

Ponedeljak 
 

Stipan Stantić

Geografija

0. sat

 
   

7. sat

 
 

Utorak 

 

 

0. sat

 

Ksenija Bošnjak

Povijest

7. sat

 

Sreda 

Jelena Vidaković

Matematika

0. sat

 

Biljana Horvat

Hrvatski

7. sat

 
 

Četvrtak

Marica Blesić

Hemija

0. sat

prva i treća nedelja

Marija Bašić

Fizika

6. sat

druga i četvrta nedelja u mesecu

Petak 

Jelena Sedlak

Biologija

0. sat

onlajn

   

7. sat