Projekat Erasmus

 

Erasmus + projekt, Povratak korijenima

 

Učenici naše škole sudjeluju u Erasmus+ projektu. Erаzmus+ je progrаm Evropske unije nаmijenjen finаncirаnju projekаtа, pаrtnerstаvа, dogаđаjа i mobilnosti u oblаsti obrаzovаnjа, mlаdih i sportа. Naziv projekta je Povratak korijenima ili Back 2 roots. Cilj je da se povežemo sa učenicima iz Hrvatske, Italije i Austrije, posjetimo njihove škole i upoznamo njihove običaje.

 

O našem projektu

 

Naši prvi koraci 

 

Virtualno druženje

 

Izrada filmova

 

Sajt na kom su postavljeni svi naši radovi

 

Mobilnost učenika

 

Mi kao domaćini

 

Naše aktivnosti u medijima