Tematski dan u 3.a razredu na temu JESEN. Učenici su bili podeljeni u četiri grupe i sa uživanjem su uradili sve zadatke.