Photoshop tutorial - Stapanje više fotografija u jednu

-Pronadji na Internetu fotografije svog omiljnog lika (glumac, glumica, pevač, pevačica, životinja…) po želji.

-Sačuvaj slike, najmanje 5 komada, u svom folderu koji ćeš napraviti u folderu My Documents

-Otvori program Photoshop

 

Otvorite sve slike u Photoshop-u.

Kao podlogu tj. osnovnu sliku možete koristiti bilo koju.

U ovom primeru je data fotografija Selme Hajek, vi možete uzeti fotografije po svom izboru tj. one koje ste skinuli sa Interneta u prethodnom koraku.

Dakle ovo će nam biti podloga.

 

Ctrl+A selektujte celu sliku krupnog plana i zatim Ctrl+C da kopirate, i zatim Ctrl+V na podlogu, kako bi preneli sliku.

 

Sada se pozicionirajte na novi  Layer koji ste dobili kada ste kopirali drugu sliku na podlogu. Na novom Layeru je samo kopirana slika.

Sa palete sa alatima odaberite alat Brush tool

...u Brushes prozoru odaberite veliki Soft Brush...

...i namestite setinge kao na slici (oni se nalaze gore na linij sa alatima).

Umesto Mode: normal, koristite mode: clear

    

 

Počnite crtati po  layeru i dobit ćete situaciju kao na slici.
Šta se ustvari dešava?
Crtate po novom layeru i zapravo brišete tj. skrivate suvišne delove.

Kod ostalih slika možete da smanjite i opacity, koji se nalazi na prozoru Layer. Što više smanjujete opacity slika će biti providnija.

 

Pratite korake od 1 do 4 i ukombinujte sve slike koje želite u montažu.

Što više slika dodate tj. više detalja, publika će duže gledati u vaš rad.
Ne zaustavljajte se samo na kombinovanju fotografija dodajte koji efekt, MISLITE MALO, BE CREATIVE.

 

Predlog: napravite TV linije

Otvorite novi  dokument (file-new) 1x2 pix sa TRANSPARENTNIM Backgroundom.


Povećajte sliku 1200%, tako da držite Ctrl+Alt i pritiskom + na tastaturi.

 

 

Izaberite foreground boju za TV linije, mi smo izabrali crnu. Uzmite Pencil tool i polovicu obojite u crno. Da izgleda kao na našoj slici.

Zatim EDIT - DEFINE PATTERN. Upišite TV linije

Sada na svoju sliku primenite efekt, tako što

Će te na njoj napraviti novi layer Ctrl+Shift+N i idite EDIT - FILL i iz menija odaberite Pattern - TV linije.